Política de privacitat

Política
de privacitat.

En compliment del que estableix l’article 5 de la Llei Orgànica de Protecció de Dades (LOPD), Pipopipa® amb domicili a Amadeu 98 1r 08370 de Calella (Barcelona), informa els usuaris que les dades de caràcter personal que proporcioni mitjançant l’emplenament de qualsevol dels formularis que apareixen a la pàgina web de Pipopipa® (www.pipopipa.com), així com les dades als quals Pipopipa® accedeixi com a conseqüència de la seva navegació, consulta, sol·licitud o operació realitzades a través de la pàgina web de Pipopipa®, seran incorporades a un fitxer, creat i mantingut sota la titularitat i responsabilitat de Pipopipa®.

La finalitat de la recollida de les dades dels usuaris és la que s’indiqui en cada un dels apartats en què es trobi el formulari. Pipopipa® no comunicarà les seves dades personals a cap tercer aliè a aquesta organització. Amb caràcter general, les dades de caràcter personal que l’usuari proporcioni a Pipopipa® es tractaran amb la finalitat de prestar-li els serveis que en cada cas sol·liciti i gestionar i agilitzar la relació de Pipopipa® amb els seus clients. En aquest sentit, l’usuari permet que les referides dades siguin tractades per Pipopipa® per remetre-li informació comercial relativa a l’activitat desenvolupada per aquesta empresa, així com, les promocions ofertades per Pipopipa®.

L’usuari garanteix que les dades personals facilitades a Pipopipa® són reals i es fa responsable de comunicar de forma immediata a Pipopipa® qualsevol modificació de les seves dades de forma que la informació recollida dintre dels fitxers de Pipopipa® estigui en tot moment actualitzada i no contingui errors. Així mateix, amb l’acceptació de la present Política de Privacitat, l’usuari reconeix que la informació i les dades facilitades a Pipopipa® són exactes i verdaderes. En el supòsit de no complimentar o emplenar parcialment les dades de caràcter personal, de caràcter obligatori sol·licitats en qualsevol formulari de registre electrònic, podria suposar que Pipopipa® no pogués atendre la seva sol·licitud.

Així mateix, l’informem de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades de caràcter personal, sent el responsable del fitxer que els tracta Pipopipa®. Podrà exercir els drets abans esmentats a través de l’adreça de correu electrònic: hola@pipopipa.com.

pipopipa-a-instagram
kid-and-mama
Enviaments